ส่งผลการวิ่ง

submit your result
Your E-BIB

* ถ่ายภาพ หรือ แคปหน้าจอจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, นาฬิกาดิจิตอล, ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถจับระยะทางวิ่งได้ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด

* หากมีการอับโหลดภาพซ้ำ ระบบจะตัดผลการวิ่งของวันนั้นออกจากระบบ

* เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอับเดทผล วันละ 2 รอบ 10.00 น. และ 20.00 น.